Велопрограма 2033

10 Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, зокрема коштів з Державного бюджету України та інших коштів, не заборонених законодавством України.

У частині реалізації Програми департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури щороку надає пропозиції щодо будівництва, реконструкції, ремонту міської інфраструктури на створення нових та зміну наявних велосипедних і пішохідних зв’язків відповідно до додатків 1, 2 до цієї Програми.

Про проєкт

Цей сайт є неофіційною версією документа "Програма розвитку велосипедного транспорту на території Львівської міської територіальної громади до 2033 року". Ухвала №3983 від .

Мета — зручність читання на електронних пристроях. Відтак можуть бути незначні відмінності у форматуванні, пунктуації тощо, водночас зміст повністю збережений і відповідає офіційному документу.

Помічне

Контакти

Сайт адмініструє ГО "Львівська асоціація велосипедистів". Зауваження та пропозиції надсилати на: